Profil společnosti

      Jsme výrobně obchodní firmou střední velikosti s výhodnou geografickou polohou ve střední Evropě. Naší hlavní náplní je výroba drátu a výrobků z drátu. Chceme se stát jedním z předních výrobců tohoto sortimentu v Evropě. Poskytujeme výrobky špičkové úrovně a kvalitu svých výrobku stále zlepšujeme. V popředí našeho zájmu stojí rovněž bezpečnost práce, péče o spokojenost zaměstnanců, ochrana životního prostředí i udržování dobrých vztahů s našimi partnery.

      Naši prioritou jsou špičkové výrobky dodávané s nadstandardním servisem a permanentním zlepšováním produktů odrážející zvyšující se požadavky našich zákazníků V popředí našeho zájmu stojí rovněž bezpečnost práce, péče o spokojenost zaměstnanců, ochrana životního prostředí i udržování dobrých vztahů s našimi partnery.

      Jsme držitelem certifikátu systému řízení i kvality podle norem ISO řady 9000 a systému řízení ochrany životního prostředí podle norem ISO řady 14000. Oba systémy řízení jsou integrované. Nově máme certifikovaný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle specifikace OHSAS 18001. Věnujeme pozornost vzdělávání a zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců.

      V našem výrobním programu najdete dráty bez povrchové úpravy (tzv. holé dráty) i dráty s povrchovou úpravou. Dráty kruhového průřezu, ale i čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Dráty mají různý obsah uhlíku a to podle jejich užití. Jsme dodavatelem pro automobilový průmysl, stavebnictví, strojírenství, kovovýrobu včetně dodávek drátů pro speciální použití.

      Investujeme do moderních technologií na špičkové technické úrovni zajišťující vysokou produktivitou práce, bezpečnost práce a nejlepší ochranu životního prostředí. V roce 2013 jsme ukončili stavební část poslední etapy dostavby výrobního závodu a v roce 2015 jsme dokončili investice do technologických zařízení.

 Investujeme a v následujících letech nadále hodláme modernizovat naše výrobní zařízení, a to zejména s ohledem na vyšší kvalitu výrobků a pozitivní dopad na životní a pracovní prostředí.

     Základní údaje o firmě:

Společnost:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Základní kapitál:

 

 KERN s.r.o.  
Třinec – Konská čp.741,  739 61 Třinec 
25860984
CZ25860984
8.100.000  Kč