Historie

2000 Vznik firmy v červenci uvedeného roku.

2001 Stanovena dlouhodobá strategie firmy – stát se významným dodavatelem pro automobilový průmysl. Výroba zahájena v nájemních prostorech v Ostravě.

2002 Certifikace firmy podle norem řady ISO 9000 a norem řady ISO 14000. Navýšení výroby v Ostravě. Zpracován projekt nového závodu na výrobu drátu Třinci.

2003 Navýšení výroby o dráty s vysokou přidanou hodnotou a o výrobky z drátu pro stavebnictví. Zahájení výstavby nového závodu v Třinci.

2004 Dokončení stavby a instalace zařízení v novém závodě. Zrušení provozovny v Ostravě a zahájení zkušebního provozu v Třinci.

2005 Uvedení stavby a zařízení v Třinci do trvalého provozu. Další navýšení výroby o dráty a výrobky z drátu. Zkušení dodávky speciálních drátů pro automobilový průmysl.

2006 Navýšení výroby v novém závodě. Pravidelné dodávky drátů určených pro automobilový průmysl. Zpracování investičního záměru na rozšíření stávajícího závodu v Třinci - II.etapa výstavby s cílem dvojnásobně navýšit výrobní kapacitu.

2007 Zvýšení výrobních kapacit na stávajícím zařízení. Získání územního rozhodnutí pro dostavbu závodu na výrobu drátu – II.etapa.

2008 Posouzení vlivu investičního záměru – II.etapa dostavby - na životní prostředí. Zpracování projektu a schvalovací řízení ke stavebnímu povolení.

2009 Zahájení výstavby II. etapy Závodu na výrobu drátu – výstavba výrobní haly a instalace technologie pořízené v rámci programu OPPI Rozvoj.

2010 Dokončení 1.části investice II.etapy Závodu na výrobu drátu. Navýšení kapacit výroby taženého drátu o 40%.

2011 Zahájení 2.části investice II.etapy Závodu na výrobu drátu. Navýšení kapacit povrchové úpravy drátu.

2012 Navýšení výroby povrchově upraveného drátu o 50%.

2013 Dokončení stavební části investice II.etapy výstavby Závodu na výrobu drátu.

2014 Příprava investice do technologického zařízení v rámci programu OPPI.

2015 Dokončení investic do technologických zařízení v rámci II. etapy výstavby Závodu na výrobu drátu .

2016 Certifikace systému řízení BOZP podle specifikace OHSAS 18001 .

2017 Modernizace technologie výroby drátu do pneumatik "Green Technology" - I. etapa.